Šoa Akademija / Shoah Academy

Logo ejf

Prijava

Prijave za seminar koji æe se održati od 27. - 28. svibnja  2015.
.
Automatske prijave za registrirane korisnike primaju se putem web stranice Agencije za odgoj i obrazovanje www.ettaedu.eu

Ukoliko niste registrirani korisnik možete se prijaviti i putem e-maila jcz@zg.t-com.hr

Ukoliko ste zainteresirani za druge programe Šoa akademije molimo ispunite ovaj online obrazac.