Šoa Akademija / Shoah Academy

Logo ejf

O nama
Šoa akademiju osnovali su Židovska općina Zagreb i Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba kao logični nastavak programa i projekata koji su se počeli realiizirati 2004. godine. 

DSC01934 DSC01969
DSC01958

Šoa Akademija je projekt obrazovanja  o Holokaustu i ljudskim pravima kojim se želi ukazati na tragične povijesne događaje, posebice Holokaust kao najgori oblik kršenja ljudskih prava, i druge oblike nasilja i netolerancije te pobuditi svijest o građanskim i ljudskim pravima, a kako bi se u budućnosti slični događaji spriječili. Programi unutar ovog projekta pružaju uvid u Holokaust i ljudska prava kroz područja povijesti, filozofije, psihologije, umjetnosti, medija, sociologije te sagledavaju okolnosti i stanja šire društvene zajednice, kombinirajući predavanja i diskusije, svjedočenja preživjelih te radionice obrazovnog procesa „učenja demokracije“ – Becavta. Program Becavta razvio je Adam Institute iz Izraela i ta vrsta edukacije istodobno predstavlja i filozofsko gledište kojemu je primarni cilj naučiti sudionike kako aktivno prepoznati slobodu kao jednako pravo svakog pojedinca. Ostali edukativni ciljevi su odgoj za toleranciju, demokraciju i razvoj kreativnog mišljenja. Radionice predstavljaju platformu za iskustveno i emocionalno učenje i razumijevanje osnovnih pojmova demokracije i društva kao jedan od važnih preduvjeta za ostvarivanje jednakog prava na slobodu svakog pojedinca. Šoa akademija razvila je različite programe prilagođene učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima te posebne seminare namijenjene djelatnicima u školstvu koji imaju želju i mogućnost stečena znanja implementirati u svakodnevnoj nastavi. Akademija surađuje s institucijama specijaliziranim za područja edukacije o Holokaustu kao što su Jad Vašem, United States Holocaust Memorial Museum i International Task Force for Holocaust Education. Financijsku pomoć programima Šoa akademije u 2013. godini pruža European Jewish Fund.
 

Rezultati ankete provedene među sudionicima seminara za učitelje, nastavnike i djelatnike u školstvu
(studeni, 2012. godine)


Sadržajno (predavanja, radionice, projekcije, svjedočanstva) seminar:
-
nije ispunio moja očekivanja     3%
- je ispunio moja očekivanja      39%
- je bio iznad mojih očekivanja  58%
Organizacijski (materijali, dinamika, tehnika) seminar:
-
nije ispunio moja očekivanja     3%
- je ispunio moja očekivanja      47%
- je bio iznad mojih očekivanja  50%
Najbolji dio seminara bila su:
-
predavanja                             54%
- svjedočanstva                        37%
- radionice                                  4%
- projekcije                                 5%
Seminar ocjenjujem sljedećom ocjenom (1- loš; 5 – odličan)
-
1                                              0%
- 2                                              0%
- 3                                              0%
- 4                                            14%
- 5                                            86%
Očekujem nastavak obrazovanja na ovom području:
-
DA                                       100%
- NE                                           0%