Šoa Akademija / Shoah Academy

Logo ejf

Literatura

Na ovoj ćete stranici ubuduće pronaći preporuke za obrazovne materijale i publikacije kojih su nakladnici Šoa Akademija, Židovska općina Zagreb i Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba, a neke od njih moći ćete kupiti ili preuzeti besplatno.

hol
krizevciweb

Holokaust, ljudska prava i obrazovanje (uključen DVD sa svjedočenjem preživjele iz Holokausta), grupa autora, Židovska općina Zagreb, 2006.
Ova publikacija namijenjena je nastavnicima osnovnih i srednjih škola  koji u okviru predmetne nastave dodiruju teme kao što su Holokaust, genocid, rasna, vjerska i nacionalna diskriminacija te ljudska prava. Namijenjena je i učenicima te svima onima koji sudjeluju u pripremi i  provedbi nastavnih programa na navedene teme. Kao osnova za pripremu poslužili su autorizirani  tekstovi sa seminara kojeg je za nastavnike srednjih škola organizirala 2004. godine Židovska općina Zagreb, a u okviru programa  poučavanja o Holokaustu i ljudskim pravima. Publikacija je nastala uz stručnu pomoć institucija specijaliziranih za proučavanje i obrazovanje o Holokaustu; Jad Vašem (Izrael),  Holocaust Centre of Toronto (Kanada), USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (SAD) te hrvatskih stručnjaka.
Cijena: 120,00 kn, knjigu možete naručiti e-mailom j
cz@zg.t-com.hr

Židovi u Križevcima, dr. Renee Weisz - Maleček, Židovska općina Zagreb, 2012.
Mala povijest židovske zajednice u Križevcima nastala kao rezultat osobnih iskustava i istraživanja autorice, 134 stranice u bojama, 40 slikovnih priloga, 121 fotografija...
Cijena 100,00 kn, knjigu možete naručiti e-mailom j
cz@zg.t-com.hr